Sportovní klub

Tento sportovní klub byl založen 27.1. 1997 a je řádně sdružen v Českém svazu tělesné výchovy - v Pražské tělovýchovné unii a začleněn do Českého svazu zrakově postižených sportovců. Nyní má 253 registrovaných členů. Předsedou SK STELLA je PaedDr. Ladislav Lorenc

SK STELLA má ve své hlavní náplni dvě základní sportovní odvětví:

  1. sjezdové - každý rok v měsíci leden, únor o jarních prázdninách, jezdíme do Itálie lyžovat na ledovec.
  2. běžecké lyžování - SK pořádá přebor školy v běžeckém lyžování.


Každoročně se naši členové podílejí na pořádání "Vánočního turnaje ve stolním tenisu", někdy i za účasti jiných středních škol. Také každoročně se uskutečňuje Výroční členská schůze SK STELLA při Střední škole Aloyse Klara.

Akce pořádané sportovním klubem STELLA při Střední škole Aloyse Klara v roce 2010/11

  1. Členové SK STELLA se podílí na lyžařském výcvikovém kurzu pořádaném Střední školou Aloyse Klara ve dnech 8.-14.1.2010 v Peci pod Sněžkou, kde zorganizují závody v běžeckém a sjezdovém lyžování včetně celé organizace a cen pro 3 vítěze v každé kategorii.
  2. Je uspořádáno soustředění vybraných závodníků /členů SK Stella/ ve sjezdovém lyžování v Itálii v prosinci 2010. Celkový počet osob včetně doprovodu je 9. Závěrem budou uspořádány závody ve sjezdu a slalomu.
  3. V měsíci, duben nebo začátkem května, uspořádá výbor Sk Stella „Výroční schůzi SK STELLA“. Bude pozván i prezident Českého svazu zrakově postižených sportovců – pan Jaroslav PATA. 
    Bude projednán celkový návrh programu na rok 2010 a 2011. Členská základna bude také seznámena i s celkovým rozpočtem.
  4. V měsíci červnu uspořádá SK STELLA vodácký putovní tábor na řece /Lužnice nebo Vltava/podle splavnosti jednotlivých řek. Předpokládaný počet účastníků cca 25 osob.
  5. Vybrané družstvo se zúčastní „Mistrovství v atletice pro rok 2011“.

Zpracoval: Předseda SK STELLA PaedDr. Ladislav Lorenc