Rekondiční a sportovní masér

Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01  - 3letý obor vzdělání

 

Rekondiční a sportovní maséři
Tříletý  obor vzdělání ukončený středním vzděláním s výučním listem.

Obor je vhodný  pro absolventy základní školy.

Žáci se připravují na činnost v oblasti rekondiční a sportovní rehabilitace, během studia 
se seznámí se všemi používanými technikami a druhy masáží – klasickou, rekondiční a sportovní, reflexní, baňkovou i s dalšími užívanými technikami. V rámci výuky žáci vykonávají náslechy i praktické činnosti v rehabilitačních a masérských provozech.


Absolventi umí:

  • vést kartotéku se  záznamy o provedených rehabilitačních úkonech,
  • volit vhodný postup masáže,
  • provádět masáž klasickou, rekondiční a sportovní, reflexní, baňkovou,
  • obsluhovat přístrojové vybavení a provádět běžnou údržbu používaných zařízení a pomůcek,
  • poskytovat poradenskou službu, propagovat nové postupy a přípravky pro masérské služby.

Absolventi se uplatňují jako maséři ve všech nezdravotnických zařízeních (sportovní kluby, fitcentra, kosmetické salony, apod.), nebo se mohou věnovat vlastní živnosti.

Po absolvování závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou žáci pokračovat na naší škole  ve dvouletém nástavbovém studiu – obor podnikání, které je zakončeno maturitní zkouškou.  

Obor není vhodný pro uchazeče s postižením jemné motoriky, s poškozením páteře, s chronickými onemocněními kůže a chronickými alergickými onemocněními dýchacích cest. Překážkou jsou též  nervové choroby a poruchy psychiky. Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením vzdělávání v tomto oboru  je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Přílohy: