185. výročí založení školy

Slavnostní setkání k 185. výročí založení školy. 

17.10. 2017 Goethe Institut Praha Masarykovo nábřeží 32, Praha 1.

Akce se konala pod záštitou velvyslance Spolkové republiky Německo Dr. Christopha Isranga.

Galerie