Cílová skupina SPC


• Děti, žáci a studenti se zrakovým postižením od 3 do 26 let a jejich rodiny.
• Děti, žáci a studenti s vadami řeči  od 3 do 26 let a jejich rodiny.
• Děti, žáci a studenti se specifickými poruchami učení, kteří již jsou našimi klienty nebo u nichž se SPU rozvinuly na podkladě dříve diagnostikované vady řeči
• Děti, žáci a studenti s SPU a se zrakovým postižením od 3 do 26 let a jejich rodiny.
• Děti, žáci a studenti s SPU a s narušenou komunikační schopností od 3 do 26 let a jejich rodiny.
• Školy, školská zařízení a jiná výchovně vzdělávací zařízení, v nichž  jsou postižené děti integrovány.
• Studenti SŠ,VOŠ a VŠ se zaměřením na speciální pedagogiku.