Mgr. Vendula Vokálková

speciální pedagog-tyfloped

Studium:

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno – obor Modelářství a návrhářství oděvů

Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno:

Bakalářský studijní program – Asistentství speciální pedagogiky pro základní školy, Asistentství výtvarné výchovy pro základní školy (SZZ psychopedie, speciální pedagogika, integrativní speciální pedagogika)

Navazující magisterský program – Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy, Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy (SZZ somatopedie, tyflopedie, psychopedie, psychologie, výtvarná výchova)

 

Zaměstnání:

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – učitelka

Speciálně pedagogické centrum – Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – speciální pedagog (tyfloped)

 

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s vadami zraku.

Rozvíjení kompenzačních a reedukačních smyslů.

Integrace dětí a žáků se zrakovým postižením do běžných škol, speciálních školských i neškolských zařízení.

Pomoc při výběru vhodné školy nebo školského zařízení.

Nácviku čtení a psaní Braillova písma.

Nácviku práce s optickými pomůckami.

Zpracovávání odborného posudku na dítě nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a další potřebná doporučení ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou.

Seznámení pedagogů a další osob se specifiky vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.

Ambulantní péče s možným výjezdem do rodiny a mateřské, základní nebo střední školy.