Mgr. Václava Havelcová

 

logoped

 

Studium:

Gymnázium

Pedagogická fakulta UK Praha – Magisterský studijní program – Speciální pedagogika (SZZ Logopedie, Somatopedie)

Zaměstnání:

Učitelka – Mateřská škola Zázvorkova, Praha 5

Učitelka – speciální pedagog – Mateřská škola Mezi školami, Praha 5

Asistent pedagoga – Základní škola Dědina, Praha 6

Speciální pedagog – poradenství při Mateřském centru Rudňáček

Logoped – SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara , Praha 4

Činnosti v SPC :

  • Speciálně pedagogická diagnostika, terapie dětí s narušenou komunikační schopností
  • Logopedické depistáže
  • Logopedické konzultace v MŠ
  • Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů škol a ZŠ
  • Rozvoj grafomotorických dovedností

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

  • Kurz rozvoje grafomotoriky  2007
  • Uvedení do problematiky PAS (PhDr. Thorová) 2011
  • Senzomotorické cvičení (Mgr. Hřebíková)
  • Percepční a motorické oslabení ve školní praxi (Mgr. Bubeníčková) 2016