Mgr. Martina Plichtová

Mgr. Martina Plichtová

psycholog

Studium:

9/2011 - 1/2017

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Psychologie, magisterský studijní program

Zaměstnání:

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – psycholog

Základní škola U Roháčových kasáren - školní psycholog

Linka bezpečí – krizový intervent

Činnosti v SPC:

Psychologická diagnostika u dětí s řečovými vadami, vadami zraku a specifickými poruchami učení, případně u klientů s vícečetným postižením.

Screeningové vyšetření školní zralosti v MŠ Horáčkova.

Terapeutické konzultace v případě emočních, sociálních, osobních či vztahových problémů.

Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při  řešení výukových obtížích žáků.

Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

10/2016 – dosud

Psychoterapeutický výcvik Hermés solutions training (strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie) (HERMÉS Group Praha)

Kurz krizové intervence (Déčko Liberec z.s.)