Mgr. Iva Koňaříková

psycholog

Studium:

Pedagogika na FF UK Praha, ukončeno státní zkouškou v r. 2000

Psychologie na FF UK Praha, ukončeno st. zkouškou z klinické psychologie v r. 2003

 Zaměstnání:

Jedličkův ústav (2011) - asistent pedagoga u žáků s tělesným a kombinovaným postižením

ZŠ TGM Ruzyně (2011 - 2012) - asistent pedagoga u žáků s lehkým mentálním postižením, PAS (Aspergerův syndrom)

PPP pro Prahu 11 a 12, pracoviště Modřany (od 2012 dosud) - psycholog

SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara (od 2018 dosud) - psycholog

Činnosti v SPC:

Psychologická diagnostika u dětí, žáků a studentů s narušenou komunikační schopností, se zrakovým postižením, případně u klientů s vícečetným postižením.

Integrace dětí, žáků, studentů s NKS do běžných typů MŠ, ZŠ, SŠ.

Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při  řešení výukových obtížích dětí, žáků a studentů.

Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

 Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Proškolení odborníků PPP pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP) u žáků s SPU, NUV 2012

Vzdělávací program MŠMT Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob, NUV 2013

Kurz Duševní onemocnění u dětí (depistáž, možnosti pomoci), Fokus Praha 2015

Vzdělávací program Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, matematických schopností a dovedností (varianta pro ŠPZ), PPP Brno 2016

Vzdělávací program Syndrom CAN (zneužívaného, týraného a zanedbávaného dítěte) - komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou, Dětské krizové centrum 2017