Provoz jídelny

Docházka dětí - OMLUVY !!!

Děti omlouvejte výhradně na tel. čísle 241 731 392, kde je k tomuto účelu zřízen záznamník. Docházku uzavírá vedoucí stravovny vždy nejpozději v 7,00 hod. ráno pro daný den, do této doby můžete omluvu na záznamníku zanechat. Uvádějte vždy datum nepřítomnosti dítěte (nestačí jen "dnes" či "zítra"). Nezapomeňte děti k docházce vždy opět nahlásit!

Nově možnost zaslání SMS zprávy na tel. č. 605 819 552 - odhlašování a přihlašování dětí - nepřetržitě.

Stručné zásady úhrady školného a stravného

Stravné

  • možno platit formou bezhotovostního převodu paušální částky z účtu rodičů (splatnost k 15. dni daného měsíce), podrobné informace najdete v přiložených dokumentech této sekce
  • V nutných případech je možno platit v hotovosti u hospodářky školy vždy v  pondělí                           od 7,00 hod. do 16,00 hod.,
    ostatní dny vždy               od 7,00 hod. do 13,00 hod.

 

Školné

  • možno hradit bezhotovostně formou trvalých příkazů se splatností 15. den daného měsíce (VS: rodné číslo dítěte, do poznámky pokud možno uvést jméno dítěte), podrobné informace najdete v přiložených dokumentech této sekce
  • v nutných případech lze platit v hotovosti u hospodářky školy viz informace u stravného.

 

Prosíme o dodržování data splatnosti. Děkujeme