Provoz jídelny

Docházka dětí - OMLUVY !!!

Děti omlouvejte výhradně zaslání SMS zprávy na tel. č. 605 819 552 - odhlašování a přihlašování dětí - nepřetržitě. Docházku uzavírá vedoucí stravovny vždy nejpozději v 7,00 hod. ráno pro daný den, do této doby můžete omluvu na záznamníku zanechat. Uvádějte vždy datum nepřítomnosti dítěte (nestačí jen "dnes" či "zítra"). Nezapomeňte děti k docházce vždy opět nahlásit!

Stručné zásady úhrady školného a stravného

Stravné

  • možno platit formou bezhotovostního převodu paušální částky z účtu rodičů (splatnost k 15. dni daného měsíce), podrobné informace najdete v přiložených dokumentech této sekce
  • V nutných případech je možno platit v hotovosti u hospodářky školy dle úředních hodin (vyvěšeny na vstupních dveřích MŠ)

 

Školné

  • možno hradit bezhotovostně formou trvalých příkazů se splatností 15. den daného měsíce (VS: přidělen na začátku školního roku), podrobné informace najdete v přiložených dokumentech této sekce

Prosíme o dodržování data splatnosti. Děkujeme