Jitka Janišová

Jitka Janišová

sociální pracovnice

Studium:

1981 – 1986 - gymnázium a sociálně právní nástavba v Praze

Zaměstnání:

2005 – dosud - sociální pracovnice v SPC

1990 – 2016 - sociální pracovnice v PPP

1986 – 1990 - personalistka v Metroprojektu

Činnosti v SPC:

Provádím v případě potřeby rodinnou a sociální anamnézu klienta v péči SPC.

Vykonávám základní sociálně právní poradenství – informace v oblasti poskytování sociálních dávek, pomoc při jejich vyřizování.

Předávám kontakty na organizace, soc. služby, školy… zaměřené na cílovou skupinu.

Spolupracuji se zainteresovanými organizacemi ( školy, PPP, SPC, OPD a dalšími, kteří nějakým způsobem jsou ve vztahu ke klientovi).

Zajišťuji administrativní práce spojené s chodem SPC.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Doplňující kurz pro sociální pracovníky - 2016

Sociálně právní minimum – zaměřené na sociální dávky  -  2015

Základní kurz krizové intervence – 2014

Vzdělávání v problematice domácího násilí – 2006 – 2012

Kurz pro sociální pracovníky SPC – 2006

Ostrov rodiny – 2004