Informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace zveřejňované o povinném subjektu

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci,zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. 
 

Postup Střední školy a Mateřské školy Aloyse Klara při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů:

základní informace

rozšířené informace

úplné informace

Zřizovací listina.pdf