Harmonogram na školní rok 2017-2018

1. pololetí od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2018

4.9. Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

9.00 hod.  slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 žáků 1.ročníků

10.00 hod. slavnostní zahájení školního roku 2017/2018  všech žáků včetně žáků 1.ročníků

7.9. Třídní schůzky 1. ročníků 17 – 18 hod.

10.9.-15.9. Adaptační psychologický kurz 1.ročníků

28.9.  Státní svátek, 29.9. řed.volno

26. a 27.10. Podzimní prázdniny,  

31.10.  Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

8.11. Pedagogická rada

16.11. řed.volno 17.11. Státní svátek

23.-25.11. Schola Pragensis

30.11. Uzávěrka přihlášek obor Textilní výtvarnictví

1.12. uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce

6.12. Adventní odpoledne

23.12.-2.1. Vánoční prázdniny, 3.1. nástup do školy

10.1. Talentová zkouška 1. termín

12.1. Talentová zkouška 2. termín

13.1. Den otevřených dveří 9 - 13 hod.

16.1. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

23.1. Den otevřených dveří 13 - 17 hod.

24.1. Pedagogická rada

26.1. Maturitní a absolventský ples

31.1.  Pololetní vysvědčení

1.2. Řed. volno 2.2. pololetní prázdniny

 

2. pololetí od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018

5.2-11.2.   Jarní prázdniny

19.-25.2. Lyžařský výcvikový kurz

1.3. Uzávěrka přihlášek ke studiu

29.-30.3. Velikonoční prázdniny, Velikonoční pondělí 2.4.

10.4. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

11.4. písemná maturitní zkouška z Čj, Aj, Nj

12.4. jednotná přijímací zkouška na obory s maturitou 1.termín

16.4. jednotná přijímací zkouška na obory s maturitou 2.termín

22.4. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

25.4. Pedagogická rada

30.4. Písemná maturitní zkouška -N, Závěrečné vysvědčení maturitních tříd

1.5. – 15.5.maturitní zkoušky státní písemná část

3.5.  Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na obory s maturitou

7.5. Ředitelské volno

15.5. Přespolní běh

16.5.-25.5. Praktické a ústní maturitní zkoušky

23.5. Závěrečná pedagogická rada končících 3.ročníků

31.5. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod., Závěrečné vysvědčení končících 3.ročníků a II.F

1.6.-13.6. Závěrečné zkoušky

10.6.-15.6. Sportovní kurz

25.6. Pedagogická rada

29.6. Rozdání vysvědčení

1.7.-31.8. Hlavní prázdniny