Harmonogram na školní rok 2018-2019

1. pololetí od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019

3.9. Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

9.00 hod.  Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 žáků 1.ročníků

10.00 hod. Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019  všech žáků včetně žáků 1.ročníků

6.9. Třídní schůzky 1. ročníků 17 – 18 hod.

9.9.-14.9. Adaptační kurz 1.ročníků

28.9.  Státní svátek

28.10.  Státní svátek

29. a 30.10. Podzimní prázdniny

31.10. Ředitelské volno 

6.11.  Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

7.11. Pedagogická rada

22.-24.11. Schola Pragensis

30.11. Uzávěrka přihlášek obor Textilní výtvarnictví

1.12. Uzávěrka přihlášek k maturitní zkoušce

4.12. Adventní odpoledne

21.12. Ředitelské volno

22.12.-2.1. Vánoční prázdniny, 3.1. nástup do školy

10.1. Talentová zkouška 1. termín

12.1. Den otevřených dveří 9 - 13 hod.

13.-18.1. Lyžařský výcvikový kurz

15.1. Talentová zkouška 2. termín, Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

18.1. Maturitní a absolventský ples

22.1. Den otevřených dveří 13 - 17 hod.

23.1. Pedagogická rada

31.1.  Pololetní vysvědčení

1.2. Pololetní prázdniny

 

2. pololetí od 1. 2. 2019 do 30. 6. 2019

11.2-17.2.   Jarní prázdniny

1.3. Uzávěrka přihlášek ke studiu

10.4. písemná maturitní zkouška z Čj,

11.4. písemná maturitní zkouška z Aj, Nj

12.4. první termín jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitou

15.4. druhý termín jednotné přijímací zkoušky na obory s maturitou 

16.4. Individuální konzultace s vyučujícími 17 – 18 hod.

18.-19.4. Velikonoční prázdniny, Velikonoční pondělí 22.4. 

22.4. Vyhlášení výsledků přijímacího řízení nematuritní obory

24.4. Pedagogická rada

30.4. Závěrečné vysvědčení maturitních tříd

2.- 3.5. Ředitelské volno

6.5.-10.5. Společná část maturitní zkoušky

16.5.-24.5. Praktické a ústní maturitní zkoušky

29.5. Závěrečná pedagogická rada končících 3.ročníků

31.5. Závěrečné vysvědčení končících 3.ročníků a II.F

3.6.-14.6. Závěrečné zkoušky

9.6.-14.6. Sportovní kurz

24.6. Pedagogická rada

28.6. Rozdání vysvědčení

1.7.-31.8. Hlavní prázdniny