GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Mgr. Eva Šmídová

BDO Advisory s.r.o.

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403

email: gdpr@bdo.cz 

Informace o tom, jaké OÚ jsou o jednotlivých subjektech OÚ zpracovávány a jaká jsou jejich práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů, jsou k dispozici v kanceláři sekretariátu školy.