Mgr. Pavla Marková

 

speciální pedagog - tyfloped

Studium:

2000 - 2004 - Gymnázium U Libeňského zámku, Praha 8  - maturitní zkouška

2005 – 2010 - Pedagogická fakulta UK – Magisterský studijní program: Speciální pedagogika-učitelství na speciálních školách

2010 – 2011 - Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení

Zaměstnání:

2005 – 2010 - SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská Praha 10 – detašované pracoviště ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – učitelka

2011 – 2014 - SŠ, ZŠ a MŠ Chotouňská Praha 10 – detašované pracoviště ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady – zástupkyně ředitele

2/2015 – dosud -  Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – vedoucí vychovatelka

Činnost v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika, odborná poradenská činnost rodičům a pedagogům, kteří pracují s dětmi a žáky se zrakovým postižením.

Ambulantní péče s možným výjezdem do rodiny a mateřské, základní nebo střední školy.

Pomoc při výběru vhodné školy nebo školského zařízení.

Seznámení pedagogů a další osob se specifiky vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.

Metodické vedení při nácviku speciálních dovedností.

Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu.

Nácvik práce s optickými pomůckami.

Příprava na čtení a psaní bodového písma.

Zpracovávání odborného posudku na dítě nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a další potřebná doporučení ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou.