Mgr. Marie Kulhavá

Mgr. Marie Kulhavá

speciální pedagog – tyfloped

Studium:

Střední zdravotnická škola – obor Všeobecná sestra

PedF UK, Praha - Magisterský studijní program – Učitelství na speciálních školách (SZK - psychopedie, tyflopedie, speciální výtvarná výchova)

Zaměstnání:

Učitelka - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. , Pardubice

Učitelka – Základní škola a Mateřská škola, Rybitví

Vychovatelka - Škola Jaroslava Ježka, Praha 1

Speciální pedagog – SPC při SŠ a MŠ Aloyse Klara, Praha 4

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika, odborná poradenská činnost rodičům a pedagogům, kteří pracují s dětmi a žáky se zrakovým postižením.

Ambulantní péče s možným výjezdem do rodiny a mateřské, základní nebo střední školy.

Pomoc při výběru vhodné školy nebo školského zařízení.

Seznámení pedagogů a další osob se specifiky vzdělávání dětí a žáků se zrakovým postižením.

Metodické vedení při nácviku speciálních dovedností.

Rozvoj předškolních dovedností u dětí.

Příprava na čtení a psaní bodového písma.

Zpracovávání odborného posudku na dítě nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a další potřebná doporučení ke vzdělávání v souladu s platnou legislativou.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra.

Metody výuky Počtů.

Metody výuky Čtení a Psaní.

Metody výuky Smyslové výchovy a Věcného učení.

Vzdělávací seminář - oblast aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a Montessori filozofie – zaměřeného na práci s dětmi od 0 do 6 roků.

Vzdělávací seminář – oblast geometrie a Montessori filozofie – zaměřeného na práci s dětmi od 1 do 12 roků.

Vzdělávací seminář – oblast geografie, botanika, zoologie, kosmická výchova a Montessori filozofie.

Vzdělávací seminář – oblast zlomky a Montessori filozofie.

Kurz základní znalosti Montessori pedagogiky.

Využití trampolíny při rehabilitaci dětí se zdravotním postižením.

Hrové činnosti v prvopočátečním čtení.

Hry a matematika na 1. Stupni ZŠ.

Modelování a glazování.

Specifika výuky tělesné výchovy zrakově postižených žáků.

Informativní kurz Montessori pedagogiky.

Tematické projekty v MŠ Montessori.