Mgr. Hana Pitelková

 

psycholog – logoped

Studium:

9/2016 – dosud

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor: Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii a surdopedii

9/2012 – 1/2015

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Psychologie, magisterský studijní program

9/2009 – 6/2011

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor: Psychologie a speciální pedagogika, bakalářský studijní program

Zaměstnání:

9/2017 – dosud                                                                     

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – psycholog

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara – Speciálně pedagogické centrum – speciální pedagog – logoped

2/2015 – dosud

LATA – programy pro mládež a rodinu – dobrovolník

2/1017 – 8/2017

SCIO – Rozvoj dětí – Odpolední ScioŠkola, ScioCAMP – lektorka

6/2015 – 8/2017

Mateřská škola U Roháčových kasáren – učitelka

Činnosti v SPC:

Speciálně pedagogická diagnostika a terapie dětí a žáků s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogická diagnostika a reedukace žáků se specifickými poruchami učení

Logopedické depistáže.

Logopedické konzultace v MŠ.

Integrace dětí a žáků s NKS do běžných typů MŠ a ZŠ.

Integrace žáků s SPU do běžných typů ZŠ a SŠ.

Psychologická diagnostika u dětí s řečovými vadami, vadami zraku a specifickými poruchami učení, případně u klientů s vícečetným postižením.

Screeningové vyšetření školní zralosti v MŠ Horáčkova.

Terapeutické konzultace v případě emočních, sociálních, osobních či vztahových problémů.

Poradenství rodičům či učitelům v otázkách výchovného vedení nebo při  řešení výukových obtížích žáků.

Zprostředkování kontaktů na další odborníky v případě potřeby.

Odborná příprava, kurzy, zkušenosti:

10/2015 – 1/2016

Kurz Primární logopedické prevence – logopedický asistent